Podpora od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Program MŠMT č. VIII.: Organizace sportu ve sportovních klubech

Příjemce dotace: Park Golf Club Hradec Králové, z.s.

Chtěli bychom tímto za všechny členy našeho klubu poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za podporu našeho klubu. Moc si ji vážíme :-)

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Podpora Park Golf Club Hradec Králové, z.s. byla využita v následujících oblastech:

  • náklady na činnost trenérů mládeže do 18 let
  • vstupy na hřiště
  • startovné mládeže
  • cestovné mládeže
  • ubytování
  • stravování
  • vybavení