Jednotlivé lekce s trenéry pro Vaše golfové posuny pro NEČLENY

Veškeré lekce si můžete domluvit přímo s trénerem/trenérkou
nebo přes recepci Park Golfu.
(recepce@parkgolf.cz; +420 723 848 039)