Angličtina na Park Golfu

Již od září 2020 bude na Park Golfu
probíhat kroužek angličtiny pro:

Děti od 6 do 10 let ve středu od 16:00 do 16:45 hod

 

Minimální počet dětí pro otevření kurzu je 4
a maximální počet dětí ve skupince je 8.

Lektorkou je Mgr. Pavla Smotlachová, zkušená učitelka angličtiny. Pavla vystudovala pedagogickou fakultu ve Velké Británii a poté vyučovala na školách ve Skotsku, Číně, USA i České republice.

Jejím mottem je škola hrou. 

 

Děti ji měly možnost poznat na letních příměstských kempech s golfem.

Lekce angličtiny bez učebnic hravou formou. Cvičení, zpívání, využívání hudebních nástrojů, divadlo, tancování, kreslení, modelování, čtení knížek a další...

Kurzovné se platí pololetně a činí 3200,- (9. září - 27. leden).

 

Pro více informací a přihlášení do kurzu kontaktujte lektorku
na emailové adrese:
 pavla.smotlachova@gmail.com 
nebo na tel. čísle 774 824 866