Členství 2019

Chcete-li si užít kvalitní hru, s dobrou partou lidí, výtečným jídlem, pitím a skvělou atmosférou, naše golfové hřiště je ideálním místem.

Jedinečné 9 jamkové hřiště designované vítězem Irish Open Davidem Carterem, upravenými jamkami č. 1 a č. 2, celoročně otevřeným drivingem a výtečnou restaurací je ideálním místem pro Vás, Vaši rodinu a přátelé. Našim cílem je členům zajistit kvalitní hru, perfektní servis a pohodovou atmosféru, aby se tu cítili jako doma. :)

V případě, že se chcete stát členy naší golfové rodiny, Vám níže nabízíme možnosti členství. Jaké si vyberete, je jen na Vás. Bude to Exclusive nebo Standard? :-)

Členství Exclusive 2019

Výhody členství Exclusive - více informací naleznete zde

 • Hřiště se vstupem ZDARMA

 • Míčky na driving ZDARMA

 • 50% sleva na celodenní vstup na hřiště pro hosta člena

 • 20% sleva do restaurace

 • Přednostní místo na Park Golf Túře 2019

 • Zvýhodněná cena na jiných hřištích

 • Voucher 50% sleva na 2 individuální lekce

 • 20% sleva pro člena na trenéra

 • 10x poukazy na Hraj Golf, změň život v ceně 299,- Kč/kus

 • Vstup do šaten ZDARMA

 • Golfový vozík ZDARMA

 • 5 vstupů ZDARMA na indoor - simulátor

 • 50% sleva na indoor - simulátor

 • 30% sleva do saunového světa Saunyx Hradec Králové
Exclusive - dospělí10.490,- Kč
Exclusive - seniorské 8.490,- Kč
Exclusive - studentské6.900,- Kč
Exclusive - rodinné18.590,- Kč

Pravidla ohledně využití neomezených míčů zde Nařízení Park Golfu - neomezené míčky

Členství Standard 2019

Výhody členství Standard

 • Hřiště se vstupem ZDARMA

 • 30% sleva z nečlenské ceny na míčky na driving 

 • 20% sleva na celodenní vstup na hřiště pro hosta člena

 • Přednostní místo na Park Golf Túře 2019

 • Zvýhodněná cena na jiných hřištích

 • 20% sleva pro člena na trenéra

 • 5x poukazy na Hraj Golf, změň život v ceně 299,- Kč/kus

 • Vstup do šaten ZDARMA

 • Golfový vozík ZDARMA

 • 1x vstup ZDARMA na indoor - simulátor

 • 50% sleva na indoor - simulátor

Standard - dospělí8.970,- Kč
Standard - seniorské6.970,- Kč
Standard - studentské4.500,- Kč
Standard - rodinné16.770,- Kč
Standard - dětské1.560,- Kč

Jak se stát členem klubu?

Pro vstup do Park Golf Clubu Hradec Králové stačí jednoduše vyplnit přihlášku.

Následně Vás již bude naše recepce kontaktovat s dalším postupem. Popřípadě je vše možné vyřídit telefonicky (+420 723 848 039 nebo 491 611 948)

Přihlásit se u nás samozřejmě můžete osobně a spojit tuto návštěvu s prohlídkou areálu.

Těšíme se na naše setkání na hřišti, nebo v zázemí klubu.

Přihláška do klubu

Pokyny k platbě členského poplatku

Vážení členové, 

roční členský poplatek můžete uhradit ve prospěch účtu 
9991199911 / 5500, nebo osobně v hotovosti na recepci. 

Dle stanov PGCHK mají být uhrazeny členské poplatky
do 28.ledna daného kalendářního roku. Pokud provádíte platbu po 28. lednu je nutné k platbě přičíst 300,- Kč za odblokování na federačním serveru.

CENÍK NAJDETE ZDE

Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. V případě rodinného členství prosíme uveďte do poznámky jména všech členů rodiny, na které se členství vztahuje.

Současně můžete uhradit také permanentky na míčky, trenéry, nebo indoor.

Děkujeme za Vaši přízeň  a těšíme se na Vás po celý rok- U nás se hraje celoročně :-).

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na:
+420 723 848 039 nebo recepce@parkgolf.cz

 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ AREÁLU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ SPOLEČNOSTI PARK GOLF A.S.

 

       I.VYMEZENÍ POJMŮ

Účelem provozního a návštěvního řádu areálu golfového hřiště je jednoznačné určení práv a povinností návštěvníků, pracovníků služeb a zaměstnanců areálu. Dále vymezení prostor, objektů a vybavení, které jsou jeho součástí a určení způsobu využití areálu s cílem dosažení maximální spokojenosti účastníků golfové hry. 

Golfovým areálem se rozumí 9 jamkové hřiště (tj. včetně odpaliště, dráhy, jamkoviště a ostatní plochy), driving range, cvičné plochy (tj. putting a chipping greeny), vjezd na hřiště, parkovací plochy a plochy pro další rozvoj areálu.

Návštěvníky resortu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí probíhajících v prostorách areálu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele včetně pracovníků na trvalý nebo částečný pracovní úvazek, kteří ke své činnosti využívají jednotlivé součásti golfového areálu.

V celém areálu je zakázáno nechat děti mladší než 10 let bez dozoru.

V klubovně je zakázáno kouření. V ostatních prostorách je kouření zakázáno tam, kde provozovatel umístil zákazovou značku vyjadřující zákaz kouření.

 

       II.PROVOZ AREÁLU

Přístup pro veřejnost:

 1. Areál je přístupný veřejnosti a členům PGCHK pouze v době, určené managementem společnosti Park Golf a.s. Konkrétní otevírací hodiny určuje pro dané období provozovatel hřiště, který také odpovídá za vyvěšení otevírací doby na přístupném místě v recepci hřiště a na www stránkách.
 2. Provozovatel hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná‑li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod na majetku společnosti nebo na třetích osobách.

 

 • POVINNOSTI HRÁČŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ
 1. Každý návštěvník je povinen se po příchodu do areálu s úmyslem trénovat či hrát, nejprve nahlásit u obsluhy. Dojedná si způsob svého tréninku a jeho zajištění (míčky, hole,..). Poplatky se hradí zásadně před hrou. Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF nebo jiným identifikačním dokladem.
  Provozovatel má právo Osvědčení pro hru na hřišti, pokud má pochybnosti o jeho validitě, osobě garanta, či dostatečné připravenosti hráče neuznat, či požadovat jeho potvrzení od klubem akceptovaného garanta.
  Obsluha si zaznamená data návštěvníka a zajistí jeho potřeby. Návštěvník výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel hřiště pro účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. osobní data návštěvníka získané v souvislosti s poskytováním jeho služeb. Tyto údaje mohou být v přiměřeném rozsahu použity k informování o nabízených produktech a službách provozovatele, jakož i ke zjišťování spokojenosti návštěvníků. Návštěvník výslovně ve smyslu zákona č. 480/2014 Sb. souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu k předem nevyžádanému sdělení provozovatele o nabízených službách provozovatele, jakož i ke zjišťování spokojenosti návštěvníků. Návštěvník bere na vědomí, že tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.

 

 1. Všichni hráči na hřišti, uživatelé cvičných ploch a drivingu jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců Park Golf a.s. a PGCHK. Na požádání je hráč povinen se prokázat po celou dobu hry potvrzením o úhradě poplatku za hru nebo o úhradě za vstup na driving range, či cvičné plochy.

 

 1. Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, se může pohybovat pouze po trasách mimo hřiště, cvičné plochy nebo driving range.

 

 1. Hráč i návštěvník areálu, který vstoupí do hřiště, na cvičné plochy nebo driving range, tak činí na vlastní nebezpečí.

 

 1. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti.

 

 1. Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit do hřiště bez svolení recepce.

 

 1. Za škody způsobené na majetku a zdraví osob v areálu golfového hřiště, jeho provozovatel neodpovídá. Návštěvníci, pracovníci služeb a zaměstnanci areálu berou na vědomí, že jsou povinni nahradit veškeré škody, které způsobí sobě i ostatním osobám svou hrou či jinou činností v areálu golfového hřiště.

 

 1. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry a golfové etikety. Při jejich porušení má příslušný pracovník obsluhy hřiště právo ukončit okamžitě jejich hru bez náhrady.

 

 1. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny marshallů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu a respektovat výstražné cedule na hřišti.

 

 1. Hráči nesmí ke hře na cvičném putting a chipping greenu používat míčky z driving range.

 

 1. V žádném případě není dovoleno během hry a tréninku přecházet na dopadovou plochu driving range a pohybovat se v tomto prostoru (např. sbírat míčky). Je přísně zakázáno odnášet golfové míče z vlastnictví daného resortu mimo prostor resortu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.

 

 1. K výuce golfu jsou na tomto resortu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfového klubu. V případě, že hráč bude využívat v areálu služby nesmluvního trenéra, je povinen nahlásit tuto skutečnost obsluze a uhradit poplatek „za podložku“.

 

 1. Psi se mohou v rámci areálu pohybovat pouze po vymezených cestách, a to na vodítku. Návštěvník si může vzít psa na vodítku i na cvičné plochy. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy. Vstup psů na terasu a do klubovny je povolen pouze po předchozím souhlasu pracovníků klubovny.

 

 1. V ostatních případech se návštěvníci řídí místními pravidly a pokyny obsluhy areálu golfového cvičiště.

 

 

Adresa

Park Golf a.s.
Roudničská 730
Hradec Králové

Recepce

+420 491 611 948
+420 723 848 039

E-mail

recepce@parkgolf.cz